Concurs posturi libere, 22.08.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 22.08.2019, ora 09.00, pentru:

  • • 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 125 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
  • • 1 post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532104, poziția nr. 133 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
Documentație Fișă post Infirmier Fișă post Îngrijitor curățenie

Examen de promovare 24.06.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat Asistent Medical Rezultate Șef Birou B.M.C.S.M.

Examen promovare infirmier, 28.05.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat promovare